• Nederlands

Diensten

Onze auditoren en inspecteurs hebben ruime kennis en ervaring. Ze zijn gedreven in hun vak en weten exact hoe ze interne audits, inspecties, supplier- en certificeringsaudits moeten aanpakken. Benieuwd welke audits en inspecties wij aanbieden? Bekijk ze hieronder.

boxarrow-up

Witness-audits

Een witness-audit evalueert of een inspecteur van een certificerende instelling een audit volgens bepaalde normen en richtlijnen uitvoert. Het doel is voornamelijk om interpretatieverschillen van de norm inzichtelijk te krijgen. Elk keurmerk heeft zo zijn eigen regels en eisen om aan te voldoen. Onze auditoren observeren de inspecteur onafhankelijk tijdens het uitvoeren van een audit. Je krijgt antwoord op vragen als: “is de norm wel duidelijk?” en “welke verbeteringen zijn er mogelijk?”. De auditoren rapporteren hun bevindingen na de witness audit rechtstreeks aan de opdrachtgever. Meer informatie nodig over een witness-audit? Neem contact op met ons!

boxarrow-up

Nulmeting

Normen en standaarden veranderen snel. Om te zorgen dat je voldoet aan de gestelde norm, voeren wij graag voor jou een nulmeting (GAP-analyse) uit. Met een nulmeting brengen wij voor je in kaart wat de status is van jouw bedrijf. Het geeft inzicht in alle mogelijke risico’s op het gebied van voedselveiligheid (HACCP), Food defense (TACCP) en voedselfraude (VACCP). De status ten opzichte van alle eisen in de betreffende norm werken wij uit in een rapport. In de conclusie vind je de hoofdpunten die aandacht verdienen binnen jouw bedrijf. Te weten komen wat de status is van jouw bedrijf? Doe ook een nulmeting en neem contact op met ons!

boxarrow-up

Interne audits

Een interne audit is een onderzoek binnen een organisatie naar het goed en betrouwbaar functioneren van de organisatie. Wij ondersteunen je graag met het uitvoeren van zulke audits. Een interne audit toetst of het kwaliteitsmanagementsysteem aan eisen van bijvoorbeeld klanten, wet- en regelgeving voldoet. Een interne audit wordt door organisaties vaak gezien als een verplichting omdat het nu eenmaal geëist wordt door de norm. Een interne audit kan echter juist voordelen opleveren. Door het uitvoeren van een interne audit is het namelijk mogelijk de effectiviteit van processen te evalueren. Ook kan een interne audit problemen en risico’s op tijd in beeld brengen, voordat er afwijkingen of incidenten ontstaan. Risico’s duidelijk in beeld Het uitbesteden van een interne audit leidt tot nieuwe inzichten en mogelijkheden tot verbetering. Risico’s worden bijvoorbeeld op tijd in beeld gebracht voordat er afwijkingen ontstaan. Het is aan te raden om regelmatig een onafhankelijk persoon naar het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem te laten kijken. Wij voeren verschillende interne audits uit: Wij auditen het hele systeem of juist alleen een deel ervan. De audit voeren wij uit tegen een voedselveiligheidsstandaard of tegen een eigen kwaliteitssysteem. Wij voeren zowel aangekondigde als onaangekondigde audits uit. Onaangekondigde audits Het onaangekondigd auditen

boxarrow-up

Leveranciersaudits

Transparantie speelt binnen de gehele voedselketen een steeds belangrijkere rol. Daarbij zijn leveranciersaudits van groot belang. Leveranciers moeten effectief risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van grondstoffen beheren. Hulp nodig bij een leveranciersaudit? Wij ondersteunen je graag. Met een leveranciersaudit beoordelen wij of je leverancier volgens de juiste richtlijnen werkt en levert. Het doel is dan ook om de voedselveiligheids-, kwaliteits- en/of contractafspraken met je leverancier te kunnen borgen. Onze auditoren zijn op de hoogte van alle laatste normen en eisen en kunnen je goed adviseren. Ketenborging Wij voeren audits geheel op maat uit. Samen met jou bepalen wij een passend plan zodat jouw ketenborging in orde is. In overleg kijken wij wat er precies geaudit wordt, waar de focus moet liggen en hoeveel uur het gaat kosten. Zo beoordeelt de auditor specifiek de processen en producten die rechtstreeks verband houden met het geleverde product aan jouw bedrijf. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld klachten bij de bron worden aangepakt én worden voorkomen. Hulp nodig bij een leveranciersaudit? Neem contact met ons op.

boxarrow-up

Zelfcontrolesysteem

Het zelfcontrolesysteem van Normec Foodcare verzorgt jaarlijks twee onaangekondigde controles bij deelnemende bedrijven. Inspecteurs voeren voedselveiligheidsinspecties uit waarbij zij alle elementen vanuit de geldende hygiënecode beoordelen. Het zelfcontrolesysteem geeft duidelijk inzicht in de prestaties en beheersing van de voedselveiligheid en kwaliteitsbeheersing. Het systeem is geaccepteerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deelname kan voor aangepast toezicht van de NVWA zorgen. Dit houdt in dat de NVWA in haar toezicht rekening houdt met bedrijven die op een goed niveau presteren. Blanco begin Bij aanmelding voor het zelfcontrolesysteem voeren inspecteurs bij jouw bedrijf een initiële onaangekondigde inspectie uit. Dit is een volledige inspectie waarbij alles wordt gecontroleerd, inclusief monstername. Tijdens de beoordeling van deze inspecties wordt het resultaat van eerdere inspecties niet meegenomen. Wanneer jouw bedrijf een score van tachtig procent of hoger behaald, voeren de inspecteurs binnen zes maanden een onaangekondigde vervolginspectie uit. Groene status Behaalt jouw bedrijf twee keer achter elkaar een score van tachtig procent of hoger? Dan ontvang je een groene status. Jouw organisatie komt hiermee in aanmerking voor aangepast toezicht van de NVWA. Dit toezicht blijft geldig zolang je de groene status behoudt. De NVWA is voornemens om bedrijven met een ‘groene status’ openbaar te maken.

boxarrow-up

Inspecties

Een kwaliteitssysteem is een continu en systematisch proces van meten, verbeteren en vernieuwen van processen en producten. Inspecties vormen hier een belangrijk onderdeel van. Onze inspecteurs helpen je graag dit proces juist te doorlopen. Het doel van de inspecties is om te controleren of beheersmaatregelen die zijn vastgesteld op de juiste wijze worden toegepast in de praktijk. Hierdoor kan mogelijke imagoschade worden voorkomen. Ook wordt er met een inspectie gecontroleerd of er wordt voldaan aan specifieke eisen die een keten stelt aan verschillende vestigingen. Hiernaast zijn er ook voedselveiligheidsinspecties. Eigen systeem of hygiënecode Wij voeren voor je volledig onafhankelijke en objectieve inspecties uit. Dit kan tegen een hygiënecode, maar ook tegen jouw eigen systeem. Onze auditoren hebben actuele kennis van voedselveiligheidsschema’s. Hierdoor hebben zij snel aandacht voor de zwakkere processchakels en brengen zij makkelijk risico’s in kaart. Het is mogelijk dat wij de inspectie volledig op maat uitvoeren. Hierbij maken wij bijvoorbeeld gebruik van jouw eigen inspectielijst. In overleg bepalen wij welke onderdelen wij meenemen bij de inspectie, zoals hygiëne, presentatie van producten of eisen vanuit de keten of franchiseorganisatie. De resultaten verwerken wij met behulp van jouw eigen systeem of wij stellen met ons systeem een rapportage op. Hulp

© 2020 Normec Foodcare Privacy
nl
Offerte aanvragen